Top 5 apps voor CO2 registratie woon-werkverkeer

Top 5 apps monitoring en registratie CO2-uitstoot woon-werkverkeer In een tijdperk waarin de dringende behoefte aan duurzame oplossingen voor klimaatverandering onmiskenbaar is geworden, nemen overheden en bedrijven wereldwijd maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de belangrijkste gebieden waarop dit kan worden bereikt, is woon-werkverkeer. Met de verplichte registratie van CO2-uitstoot van woon-werkverkeer [...]