Disclaimer

Alle opgevraagde routes, kilometerafstanden en reistijden die door onze PostcodeService of andere tools worden gegenereerd worden op eigen risico door de eindgebruiker toegepast.
Woon-werkverkeer.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de gegeven datagegevens.

Woon-werkverkeer.nl
1 januari 2020

.