Afstanden berekenen met de CO2 AfstandsCalculator

Bent u op zoek naar een efficiënte methode om snel de CO2 emissie van het woon-werkverkeer uw bedrijf of organisatie te kunnen berekenen? De CO2 AfstandsCalculator is een handige applicatie die u het precisiewerk van afstandsberekeningen uit handen neemt. Deze Excel rekentool berekent in een handomdraai de onderlinge reisafstand tussen de duizenden adressen of postcodes van uw medewerkers en genereert tegelijkertijd de totale CO2 uitstoot van uw bedrijf.

De CO2 AfstandsCalculator in de praktijk | Nulmeting

Voor bedrijven en organisaties die naast de CO2 uitstoot ook grotere aantallen afstanden en reistijden willen berekenen hebben wij de CO2 AfstandsCalculator ontwikkeld. De vraag naar deze rekentool neemt toe. Met ingang van 01-01-2024 dienen bedrijven met meer dan 100 werknemers de CO2 uitstoot van het bedrijf te rapporteren en te registreren naar de overheid. Een flinke administratieve klus! Want elk jaar opnieuw veranderen afstanden en reistijden van woon-werkverkeer door de aanleg van nieuwe (snel)wegen, bruggen of veranderingen in de wijze van mobiliteit van uw medewerkers.

De CO2 AfstandsCalculator is een onmisbaar hulpmiddel voor de HR- en salarisafdelingen van grotere bedrijven en organisaties. Het is een nulmeting en toont de  huidige situatie woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van uw bedrijf. Met de rapportage tool bundelt u alle gegevens die nodig zijn voor een correcte aanlevering van data bij de overheid.

CO2 AfstandsCalculator | Specificaties

  CO2 mobiliteitstool voor bedrijven en organisaties met meer dan 100 medewerkers. Nulmeting jaarlijkse reisafstanden woon-werkverkeer. Ondersteuningstool en indicatie voor CO2 emissie woon-werkverkeer.
  Rapporteer en registreer de CO2 uitstoot van woon-werkverkeer medewerkers i.v.m. wet -en regelgeving Personenverkeer 2023.
  Modaliteiten transport: Auto, OV en fiets/wandelen. Opties voor brandstof: benzine, diesel, elektrisch en waterstof.
  Efficiënte woon-werkverkeer applicatie om de onderlinge afstanden tussen grotere aantallen (tot duizenden) postcodes of adressen te berekenen.
  Toepassing o.b.v. Windows, Excel en Google Maps Routeplanner, snelste route, enkele reis auto. Tevens voor OV, fiets en wandelen.
  De CO2 AfstandsCalculator wordt geleverd met API koppeling naar Google Maps incl. 10.000 credits/berekeningen voor het eerste jaar.
  Starttarief € 695,- per jaar (excl. BTW)

Ja, ik wil graag een gratis demo en meer informatie!

Nieuwe regelgeving per 01-01-2024 voor CO2 uitstoot woon-werkverkeer

Grotere bedrijven en organisaties krijgen vanaf 01-01-2024 vier jaar de tijd om aan de nieuwe CO2 regelgeving te voldoen en binnen die tijd de emissie te verminderen tot onder het landelijke gemiddelde. Dit kan bijvoorbeeld door te rijden met schonere auto’s van de zaak of e-bikes beschikbaar te stellen.
De regeling betreft ruim 8 duizend bedrijven in Nederland, die de uitstoot van woon-werkverkeer in een administratie moeten gaan bijhouden. Dit zal leiden tot veel extra werkzaamheden en registratie van bedrijfsgegevens.
Voor 2023 rapporteert u slechts over het laatste half jaar. U levert deze gegevens uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan (dus uiterlijk voor het eerst op 30 juni 2024). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt daarvoor een digitaal platform beschikbaar. 
Het woon-werkverkeer en zakelijke reizen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de mobiliteitsuitstoot in Nederland. In 2020 was deze verkeerssector goed voor 20 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen.

Aangepaste varianten | CO2 AfstandsCalculator op Maat

Voor bedrijven, organisaties en gemeentelijke instanties die incidenteel de onderlinge KM afstand tussen grote aantallen (duizenden) postcodeafstanden willen berekenen hebben wij de CO2 AfstandsCalculator ontwikkeld. De vraag naar deze rekentool neemt toe. Elk jaar opnieuw veranderen kilometerafstanden van woon-werkverkeer door verhuizing van medewerkers en/of bedrijf of door de aanleg van nieuwe bruggen en (snel)wegen.
Deze veranderingen hebben direct gevolg voor de berekening van de kilometervergoeding van uw werknemers. Met name op personeel- en salarisadministraties blijkt de AfstandsCalculator een handig hulpmiddel die uw medewerkers veel werk uit handen neemt.

CO2 uitstoot woon-werkverkeerNulmeting | Hoe werkt de CO2 AfstandsCalculator?
De standaardversie van de CO2 AfstandsCalculator (voor Windows) werkt met Google Maps op basis van snelste route per auto en enkele reis. Het is een Excel bestand en geschikt voor duizenden afstandsberekeningen. Nadat u in Excel uw adressen/postcodes heeft ingevoerd legt een ingebouwd macro automatisch verbinding met de server van Google Maps. Deze server berekent vervolgens de onderlinge kilometerafstand en koppelt deze berekeningen terug naar de AfstandsCalculator.
Hierna vind de CO2 berekening plaats. Het CO2 verbruik van uw bedrijf m.b.t. tot woon-werkverkeer wordt met Excel formules berekent naar een jaartotaal en levert één totaalsom op aan CO2 emissie. U kunt deze CO2 berekening als een 0-meting zien en een jaar later desgewenst herhalen.

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u per 01-07-2023 gaan registreren en rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van uw medewerkers. Is deze uitstoot hoger dan de maximumnorm? Dan heeft u 4 jaar de tijd om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. Deze maximum norm wordt bepaald door het Nederlandse gemiddelde. Een verlaging kan door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. De werkgever kan het gebruik van de (elektrische) fiets ook stimuleren door een verhoging van de reiskostenvergoeding. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om juist de fiets te pakken als de reisafstand dit toelaat.

Download: Conceptregeling norm werkgebonden personenmobiliteit 
Download: Emissies rekenmodel 7 Personenverkeer 190411 (xlsx, 4.5 MB)

CO2 AfstandsCalculator op Maat
Wilt u een AfstandsCalculator op Maat? Dat kan! Wij kunnen onze rekentool ombouwen zodat deze voldoet aan uw persoonlijke wensen. Denk hierbij aan een AfstandsCalculator op basis van Google Maps fietsen of wandelen of reizen met het Openbaar Vervoer.
Daarnaast berekenen wij tevens de snelste/kortste reisafstand met de ANWB routeplanner. Heeft u interesse? Vraag naar de mogelijkheden