Blog Woon-Werkverkeer.nl

Actuele informatie en ontwikkelingen over woon-werkverkeer, mobiliteit en vervoer in Nederland.

Top 5 apps voor CO2 registratie woon-werkverkeer

Top 5 apps monitoring en registratie CO2-uitstoot woon-werkverkeer In een tijdperk waarin de dringende behoefte aan duurzame oplossingen voor klimaatverandering onmiskenbaar is geworden, nemen overheden en bedrijven wereldwijd maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de belangrijkste gebieden waarop dit kan worden bereikt, is woon-werkverkeer. Met de verplichte registratie van CO2-uitstoot van woon-werkverkeer [...]

By |2023-11-02T10:42:32+00:00augustus 31st, 2023|Duurzaam woon-werkverkeer|0 Comments

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer stijgt per 2024 naar € 0,23

Reiskostenvergoeding Woon-werkverkeer stijgt per 2024 naar € 0,23 Woon-werkverkeer vormt een integraal onderdeel van het dagelijks leven voor veel Nederlanders. De manier waarop we van huis naar werk reizen, heeft niet alleen invloed op onze dagelijkse routine, maar ook op de economie, het milieu en de kwaliteit van ons leven. In lijn met voortdurende inspanningen [...]

By |2023-09-19T18:21:11+00:00augustus 29th, 2023|Duurzaam woon-werkverkeer|0 Comments

Duurzaam woon-werkverkeer in Nederland: Op weg naar CO2-reductie in 2024

Duurzaam woon-werkverkeer in Nederland: Op weg naar CO2-reductie in 2024 Woon-werkverkeer is een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijkse leven van veel Nederlanders. Het pendelen van huis naar werk en vice versa heeft echter langdurige gevolgen gehad voor het milieu, met name wat betreft de CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren heeft Nederland zich echter actief ingezet [...]

By |2023-08-29T09:54:27+00:00augustus 29th, 2023|Duurzaam woon-werkverkeer|0 Comments